Permanent

Permanent kort hår

40-60% rabatt hos elev, 15%-25% hos trainee (nivå 2-4)
Från 1000:- 105min

Permanent axellångt hår

40-60% rabatt hos elev, 15%-25% hos trainee (nivå 2-4)
Från 1100:- 120min

Permanent långt hår

40-60% rabatt hos elev, 15%-25% hos trainee (nivå 2-4)
Från 1400:- 150min

Permanent kort hår inkl klipp

40-60% rabatt hos elev, 15%-25% hos trainee (nivå 2-4)
Från 1250:- 135min

Permanent axellångt inkl klipp

40-60% rabatt hos elev, 15%-25% hos trainee (nivå 2-4)
Från 1400:- 150min

Permanent långt hårt inkl klipp

40-60% rabatt hos elev, 15%-25% hos trainee (nivå 2-4)
Från 1600:- 180min