Mästerlig utbildningsnivå

Mästerlig utbildningsnivå på Skills

Vi är så stolta över vår mästerligt höga utbildningsnivå på Skills!

På Skills arbetar sju frisörer/barberare samt en frisörelev. Alla har så klart frisörlicensen. Vi är två som har frisör och barberargesäll OCH mästarbrev i både frisör och barberaryrket, samt är behöriga yrkeslärare. Tre av oss har frisörgesäll och mästarbrev, en har frisörgesäll och en har barberargesäll.

Två Skillsare är utbildade examinatorer och arbetar även med bedömning av delprov, gesäll och
mästarbrev. Utöver detta utbildar och fortbildar vi oss kontinuerligt för ständig utveckling och uppdatering. I skrivande stund är det endast 12 personer i Sverige som är innehavare av Mästarbrev i både Frisöryrket och Barberaryrket. TVÅ AV DEM ARBETAR PÅ SKILLS!

I skrivande stund finns endast 2 personer i Sverige som har alla behörigheter i frisörlicensen plus Mästarbrev i barberaryrket. EN AV DEM ARBETAR PÅ SKILLS!

Gesällbrevet är Hantverkarnas egen kvalitetsgaranti. Som kund kan du vara säker på att en
hantverkare med Gesällbrev är väl insatt i yrket vilket de visat bland annat genom sitt Gesällprov.
Mästarbrevet är det högsta beviset på yrkesskicklighet inom ett hantverksyrke och garanterar förutom stort yrkeskunnande och erfarenhet även pålitlighet som hantverksföretagare. Det utfärdas av Sveriges Hantverksråd till de hantverkare som uppfyller de krav som anges i Lag och Förordning om Mästarbrev för hantverkare.

Varför frisörlicens? I Sverige finns idag inga krav eller kontroller på den som utövar frisöryrket, vem som helst kan arbeta som frisör eller driva salong utan varken kunskap eller utbildning. I branschen används olika typer av kosmetiska produkter som innehåller starka kemiska preparat. Okunskap om dessa kan leda till brännskador, allergiska reaktioner, hudirritationer, eksem och problem med luftvägarna hos både kund och utövare.

Målet med licensen är att uppnå ett krav på licens så vi kan bevara vårt hantverk och höja statusen i branschen.
Frisörer som avlagt del- och gesällprov uppfyller kraven för licens. Frisörlicensen utfärdas av Frisörernas Yrkesnämnd.